BURSA SZKOLNA im. Janusza Korczaka w Kaliszu

ul. Przemysłowa 1, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: bursa@ckuip.kalisz.pl

Przełamywanie barier i lęku przed kontaktem z niepełnosprawnymi

W dniu 6.12.2017 przeprowadzono  warsztaty na temat: „Przełamywanie barier i lęku przed kontaktem z niepełnosprawnymi”, których nadrzędnym celem było: uwrażliwienie wychowanków na zagadnienie niepełnosprawności, kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych, zapoznanie wychowanków z podstawowymi rodzajami niepełnosprawności, motywowanie wychowanków do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi, zachęcanie wychowanków do burzenia funkcjonujących w świadomości społecznej […]

Łamanie praw człowieka

W dniach 10-11.12.2017 przeprowadzono  panel dyskusyjny na temat łamania praw człowieka, którego nadrzędnym celem było zdobycie przez wychowanków podstawowej wiedzy o prawach przysługujących współczesnemu człowiekowi. W ramach dyskusji: wyjaśniono czym są prawa człowieka i dlaczego są one naturalne i niezbywalne; wymieniono najważniejsze dokumenty mówiące o prawach człowieka (zapisy zawarte w dokumentach, takich jak Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, […]

Świąteczny pokój…

Po raz kolejny Samorząd Wychowanków zorganizował konkurs na najciekawszy wystrój świąteczny pokoju. Jury przyznało ex aequo pierwsze miejsce wychowankom z  pokoju 222  – Marysi, Weronice, Roksanie i Wiktorii oraz dziewczynom z pokoju 207 – Monice, Ani i Beacie. Drugie miejsce zajęły wychowanki z pokoju 212 – Julia, Weronika i Ania. Trzecie miejsce w konkursie przypadło mieszkankom […]

Wieczór wróżb andrzejkowych

Skąd się wzięła tradycja Andrzejek? Święty Andrzej to postać biblijna. Był pierwszym uczniem powołanym na Apostoła. Podobnie jak święty Piotr był rybakiem. Tradycja mówi, że zmarł 30 listopada 65 roku. Dziś dzień jego wspomnienia kojarzy się bardziej z laniem wosku niż z nim samym. W Polsce Andrzejki są znane od XVI wieku. Andrzejki to jedna z bardziej […]

21 listopada – Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Idea takiego święta narodziła się w 1973 r. w Stanach Zjednoczonych. Była to odpowiedź na konflikt Egiptu i Izraela. Inicjatywa miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy. Obecnie to święto jest już obchodzone w ponad 180 krajach i ma nieco inny wymiar. Jego celami są m.in.: uwrażliwianie ludzi oraz wzbudzanie w nich pozytywnych emocji, […]

Pamiętamy o bezdomnych zwierzętach

Corocznie 4 października w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na charakter, poglądy, narodowość, stan majątkowy i […]

Międzynarodowy Dzień Tolerancji 2017

16 listopada corocznie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który ma na celu uwrażliwienie opinii publicznej na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii. Dzień Tolerancji powinien stać się dla każdego okazją do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych, szczególnie przedstawicieli różnych kultur, religii czy regionów świata. Wychowankowie bursy, propagując idee tego święta, przygotowali gazetkę informacyjną, przypominającą o najważniejszych […]

Spotkanie z Policją w zakresie przeciwdziałania narkomanii

W dniu 08 listopada 2017 r. wychowankowie wzięli udział w prelekcji na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, którą przeprowadziły: młodszy aspirant Marlena Potasińska i st. sierżant Karolina Nowak. Młodzież poszerzyła wiedzę o zagrożeniach i rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, […]

„Sztuka ludowa”

Sztuka ludowa swoimi zasobami i siłą wartości swojego bogactwa, oryginalnym pięknem form, żywą obecnością w życiu współczesnym, a także siłą inspiracji twórczej w różnych dziedzinach sztuki, zajmuje znaczące miejsce w kulturze narodowej. Ocalmy od zapomnienia twórczość ludową. W tym celu ruszyły warsztaty w ramach koła rękodzieła artystycznego pt. „Sztuka ludowa”. Młodzież bursy szkolnej wykonała „Pająki […]

BURSA SZKOLNA im. Janusza Korczaka w Kaliszu © 2016