Kontakt

BURSA SZKOLNA im. Janusza Korczaka w Kaliszu
ul. Przemysłowa 1
62 – 800 Kalisz
 tel./fax (62) 753 22 47
 
email: bursa@ckuip.kalisz.pl
web: http://bursa.ckuip.kalisz.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO w Kaliszu
ul. Handlowa 9
62-800 Kalisz
Wielkopolska, Polska
Telefon: (62) 767 51 11 | (62) 757 18 12 | (62) 753 22 47
Faks:    (62) 767 51 11 | (62) 753 22 47
 
mail:  ckuip@ckuip.kalisz.pl
web:  http://ckuip.kalisz.pl