BURSA SZKOLNA im. Janusza Korczaka w Kaliszu

ul. Przemysłowa 1, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: bursa@ckuip.kalisz.pl

Bursa otrzymała tytuł „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

W obecnym roku szkolnym nasza placówka uzyskała DYPLOM „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.  Zrealizowaliśmy 10 zadań, otrzymując 100 punktów na 100 możliwych! Pracowaliśmy, stosując różnorodne metody i formy, między innymi: pogadanki, debaty, konkursy, wystawy, przeprowadziliśmy akcje profilaktyczne przeciwko narkomanii, nikotynizmowi, podjęliśmy także inne działania antydyskryminacyjne. Współpracowaliśmy również  ze środowiskiem lokalnym, organizując spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, z Centrum Interwencji Kryzysowej, ze Środowiskowego Domu Pomocy „Tulipan” w Kaliszu oraz Policji.

Beata Kwinciak

Polityka prywatności i ciasteczek | Polityka ochrony danych osobowych
BURSA SZKOLNA im. Janusza Korczaka w Kaliszu © 2019