Miesiąc: Czerwiec 2018

40. rocznica nadania patrona Janusza Korczaka Bursie Szkolnej Nr 1 w Kaliszu

Św. Jan Paweł II powiedział o Januszu Korczaku tak: „Korczak – to Człowiek będący uosobieniem najwyższych wartości humanistycznych, będący symbolem prawdziwej religii i moralności”. W dniu 4 czerwca 2018 roku obchodziliśmy 40. rocznicę nadania patrona Janusza Korczaka Bursie Szkolnej Nr 1 w Kaliszu. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Dalej […]

Nasze talenty

W dniach 22- 25 maja Samorząd Wychowanków zorganizował wystawę „Dzień Talentu”. Celem akcji była popularyzacja działań artystycznych w bursie, promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz prezentacja pasji wychowanków bursy. Można było obejrzeć fotografie przedstawiające dokonania sportowe, muzyczne i aktorskie wychowanków. Wystawę uświetniły też prace plastyczne Sary Świderskiej. Wychowawca: Izabela Paszyn

Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem prawa

W dniu 6 czerwca 2018 r. zorganizowano spotkanie wychowanków bursy z przedstawicielem policji na temat Cyberprzemocy i niebezpieczeństw w Internecie. Miało ono na celu zwrócenie uwagi wychowankom na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie młodzieży na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Szkolenie zostało przeprowadzone w […]