Miesiąc: Styczeń 2018

Tydzień walki z narkomanią

W dniach 15 – 18 stycznia 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbywały się dni walki z narkomanią. Podjęte działania miały na celu uwrażliwić młodzież na problem uzależnień wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym. W tym celu została przygotowana akcja informacyjno-plakatowa. 16 stycznia 2018 r. zostały przeprowadzone zajęcia na temat „Co […]

2. edycja konkursu o Tytuł Mistrza savoir vivre

Savoir vivre, bon ton, kindersztuba, dobre maniery – to nic innego, jak zachowanie społeczne właściwe według powszechnie przyjętych zasad, to grzeczność, ogłada, kultura w kontaktach międzyludzkich. Dobre maniery świadczą o szacunku i wrażliwości na potrzeby innych. Czy trudno być człowiekiem dobrze wychowanym? Otóż nie. Wystarczy widzieć ludzi dookoła siebie, zauważyć, że są, okazywać im sympatię […]

Pomagajmy

Tradycyjnie każdego roku młodzież bursy wspiera Akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowując przedmioty na licytację. W tym roku są to choinki z wikliny papierowej i kolczyki z filcu w stylu Etno. Przedmioty te przygotowane zostały podczas warsztatów rozwijania zainteresowań plastycznych, w ramach innowacji pedagogicznej „Sztuka ludowa” prowadzonej przez wychowawczynię Beatę Kwinciak. Pośrednim, ale najważniejszym celem […]

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

Jak co roku, w tym także, nasza placówka włączyła się do udziału w szlachetnej akcji „GÓRA GROSZA”. Celem na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie wychowankom, jaką siłę stanowić może niewielka […]

Przełamywanie barier i lęku przed kontaktem z niepełnosprawnymi

W dniu 6.12.2017 przeprowadzono  warsztaty na temat: „Przełamywanie barier i lęku przed kontaktem z niepełnosprawnymi”, których nadrzędnym celem było: uwrażliwienie wychowanków na zagadnienie niepełnosprawności, kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych, zapoznanie wychowanków z podstawowymi rodzajami niepełnosprawności, motywowanie wychowanków do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi, zachęcanie wychowanków do burzenia funkcjonujących w świadomości społecznej […]

Łamanie praw człowieka

W dniach 10-11.12.2017 przeprowadzono  panel dyskusyjny na temat łamania praw człowieka, którego nadrzędnym celem było zdobycie przez wychowanków podstawowej wiedzy o prawach przysługujących współczesnemu człowiekowi. W ramach dyskusji: wyjaśniono czym są prawa człowieka i dlaczego są one naturalne i niezbywalne; wymieniono najważniejsze dokumenty mówiące o prawach człowieka (zapisy zawarte w dokumentach, takich jak Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, […]