Miesiąc: Maj 2016

Bursa otrzymała tytuł „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

W obecnym roku szkolnym nasza placówka uzyskała DYPLOM „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.  Zrealizowaliśmy 10 zadań, otrzymując 100 punktów na 100 możliwych! Pracowaliśmy, stosując różnorodne metody i formy, między innymi: pogadanki, debaty, konkursy, wystawy, przeprowadziliśmy akcje profilaktyczne przeciwko narkomanii, nikotynizmowi, podjęliśmy także inne działania antydyskryminacyjne. Współpracowaliśmy również  ze środowiskiem lokalnym, organizując spotkania ze specjalistami z […]

Szkolenie w bursie

W dniu 12 maja 2016 r. w świetlicy bursy odbyło się szkolenie wychowanków  z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie prowadził koordynator ds. bezpieczeństwa, pan Tomasz Machelak. Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat odpowiedniego zachowania się wychowanków w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz rozpoznawania u innych osób niepokojących symptomów, które mogą wskazywać na to, że danej […]