Miesiąc: Czerwiec 2015

Promujemy talenty

W dniu 17 czerwca 2015 r w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu odbył się finał konkursu plastyczno – fotograficznego „Kalisz jakiego nie znamy”. W konkursie jak co roku wystawiane są prace wychowanków Bursy. W obecnej edycji udział wzięły fotografie Dominiki Patrzykąt. Wychowanka  otrzymała za swoje prace nagrodę, którą osobiście odebrała. Wystawę można oglądać przez całe […]

Profilaktyka w bursie

W dniu 15 czerwca 2015 r. gościliśmy w bursie panią Agatę Dybioch, przedstawiciela Straży Miejskiej oraz panią Annę Napierałę z Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, które przeprowadziły z młodzieżą zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień oraz konsekwencji prawnych wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych. Tematy poruszone podczas spotkania pozwoliły uwrażliwić młodzież na problem uzależnienia […]

„Kalisz – najstarsze miasto w Polsce”

W dniu 8 czerwca 2015 r. wychowankowie bursy zaprezentowali wyniki przedsięwzięcia edukacyjnego pod nazwą „Kalisz – najstarsze miasto w Polsce”, które realizowane było przez okres 7 miesięcy w 6 zespołach zadaniowych pod opieką wychowawców i nauczycieli bibliotekarzy. Głównym jego celem było poznanie Kalisza w różnych aspektach: historycznym, kulturowym i rekreacyjnym. Młodzież przygotowała prezentację multimedialną na […]

Dzień Patrona Bursy

„Niezwykle poruszająca podróż w czasie… Ocalić te dzieci od zapomnienia. Rzecz o Januszu Korczaku” Dnia 01 czerwca 2015 r. obchodziliśmy w naszej bursie uroczysty Dzień Patrona – Janusza Korczaka połączony z obchodami Dnia Dziecka. Wychowankowie pod kierunkiem pani Kamilli Kopeć wcielając się w role Janusza Korczaka, panny Stefy, wychowawcy a także dzieci z Domu Sierot […]

Spotkanie z historią

W dniu 26 maja 2015 r. wychowanki Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu kształcące się w zawodzie kucharz wzięły udział w wycieczce po Kaliszu. Spacer po tym wielkopolskim mieście to prawdziwe spotkanie z historią czego mogły doświadczyć osobiście. Zwiedziły  najstarszy w Polsce Park Miejski, teatr dramatyczny Wojciecha Bogusławskiego. Podziwiały pozostałości murów miejskich, basztę Dorotkę oraz […]