BURSA SZKOLNA im. Janusza Korczaka w Kaliszu

ul. Przemysłowa 1, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: bursa@ckuip.kalisz.pl

79. Rocznica napaści sowieckiej na Polskę

W dniu 17 września 2018 roku w 79. Rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, wychowankowie bursy szkolnej wzięli udział w uroczystej akademii w ogrójcu klasztoru jezuitów a następnie we mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Uczestnicy uroczystości upamiętnili rocznicę składając kwiaty, znicze i hołd przed pomnikiem Sybiraków, prezentując postawę patriotyczną i szacunek do […]

Strefa zaufania – punkty konsultacyjne i grupy wsparcia 3.09-30.11.2018!

Stowarzyszenie Fajna Szkoła w Kaliszu zaprasza chętnych Rodziców do udziału w dziewiątej edycji programu społecznego „Strefa zaufania”. Dzięki dotacji Wojewody Wielkopolskiego zostaną uruchomione trzy psychologiczno-pedagogiczne punkty konsultacyjne dla rodziców szukających pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych i wychowawczych. Punkty będą działały nieodpłatnie od 3 września do końca listopada 2018 roku w godzinach popołudniowych. Strefa zaufania […]

40. rocznica nadania patrona Janusza Korczaka Bursie Szkolnej Nr 1 w Kaliszu

Św. Jan Paweł II powiedział o Januszu Korczaku tak: „Korczak – to Człowiek będący uosobieniem najwyższych wartości humanistycznych, będący symbolem prawdziwej religii i moralności”. W dniu 4 czerwca 2018 roku obchodziliśmy 40. rocznicę nadania patrona Janusza Korczaka Bursie Szkolnej Nr 1 w Kaliszu. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Dalej […]

Nasze talenty

W dniach 22- 25 maja Samorząd Wychowanków zorganizował wystawę „Dzień Talentu”. Celem akcji była popularyzacja działań artystycznych w bursie, promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz prezentacja pasji wychowanków bursy. Można było obejrzeć fotografie przedstawiające dokonania sportowe, muzyczne i aktorskie wychowanków. Wystawę uświetniły też prace plastyczne Sary Świderskiej. Wychowawca: Izabela Paszyn

Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem prawa

W dniu 6 czerwca 2018 r. zorganizowano spotkanie wychowanków bursy z przedstawicielem policji na temat Cyberprzemocy i niebezpieczeństw w Internecie. Miało ono na celu zwrócenie uwagi wychowankom na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie młodzieży na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Szkolenie zostało przeprowadzone w […]

Uczestniczymy w uroczystości patriotycznej

W sobotę 12 maja 2018r. wychowankowie bursy uczestniczyli w uroczystości wręczenia repliki sztandaru 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich dla kompanii rozpoznawczej 17 Brygady Zmechanizowanej im. Generała broni Dowbór Muśnickiego. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kaliskiej katedrze. Dla wychowanków była to też okazja do zwiedzania jednego z najstarszych obiektów sakralnych w Kaliszu – XIII – wiecznego neogotyckiego […]

Promujemy talenty w Galerii Bezdomnej

W dniach 12 i 13 maja 2018 roku Stowarzyszenie „Poza Kadrem” zorganizowało już 9 edycję Galerii Bezdomnej, która w tym roku gościła w byłej galerii handlowej na Rogatce. Podczas wydarzenia swoją twórczość prezentowali głównie artyści – amatorzy. Prezentacja ich dokonań odbywała się w atmosferze wernisażu i umożliwiła artystom, bezpośredni kontakt z odbiorcami. Tradycyjnie młodzież bursy […]

Pamiętamy.

We wtorek 8 maja odbyły się w Kaliszu na Rynku Głównym obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i mieszkańcy Kalisza. Wychowankowie bursy uczcili rocznicę zapalając znicze pod tablicą pamiątkową ratusza oddając cześć ofiarom wojny i obrońcom naszego kraju. Wychowawca: Izabela Paszyn

BURSA SZKOLNA im. Janusza Korczaka w Kaliszu © 2018